Tác giả: Đăng Học NXB: Thời Đại Khổ sách: 20x28cm Số trang: 192 trang Giá bìa: 180.000 VND

Tuyển tập thư pháp Thi – Họa – Ảnh của Đăng Học – trình bày trên nhiều mẫu nền rất lạ, ấn tượng, đầy tính sáng tạo – cả thư pháp thời trang, thư pháp hoa…Thư pháp của Đăng Học được GSNS Trần Văn Khê khen ngợi là “đầy chất thơ, có hồn và tâm trong từng con chữ”. Còn thi sĩ – tu sĩ Minh Đức Triều Tâm Ảnh thì gọi nhà thư pháp tuổi trẻ tài hoa này là “một viên ngọc sáng của nền thư pháp Việt”.Ông viết bài tứ tuyệt tặng Đăng Học: “Mài miệt cánh đồng văn/ Tôn vinh con chữ Việt/ Bút nở đóa hoa trăng/Lung linh gìn bản sắc”. Sách in đẹp, sang trọng.